Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
Designed by Joomla! Slider
NEWS: II GP Powiatu Toruńskiego w brydzu. Krobia ul. Olimpijska 14. 3 marca godz. 10.00 ZAPRASZMY

Newsflash

Regulamin rozgrywek
Regulamin rozgrywek

Regulamin Regionalnej Ligi Orlika 2015

1. Prawo uczestnictwa posiadają pełnoletni mieszkańcy gminy Lubicz, Obrowo i Łysomice. W drużynie dopuszcza się udział osób nieletnich lecz ilość osób pełnoletnich musi stanowić większość składu drużyny.

2. W drużynie dopuszcza się udział  3 zawodników spoza terenu gminy ale na boisku może przebywać maksymalnie 2 z nich.

3. Drużyna może liczyć max. 15 zawodników. Na boisku gra 5 zawodników i bramkarz. Zmiany dokonywane są w systemie hokejowym.

4. Drużyny nie posiadające jednolitych strojów otrzymają znaczniki.

5. Zgłoszenia na załączonych kartach zgłoszeń  proszę

przesłać na adres   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin zgłoszeń upływa 30.03.2015

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości drużyn w związku z tym o przyjęciu zgłoszenia będzie decydowała data zgłoszenia.

6. System rozgrywek- do udziału dopuszczone będzie 18 drużyn po 6 z każdej gminy. Drużyna rozegra 11 spotkań na swoim orliku w roli gospodarza oraz sześć spotkań „na wyjeździe” po trzy na każdym z pozostałych orlików. Orliki na których rozgrywane będą spotkania Gmina Lubicz – Orlik Lubicz Górny; Gmina Obrowo – Orlik Dobrzejewice; Gmina Łysomice – Orlik Turzno

7. Wpisowe w wysokości 150PLN. Wpłaty należy dokonać na konto organizatora KSKrobia 96 10205011 0000 9502 0242 6914. Wpłaty musza być dokonane w terminie do 6 kwietnia 2015. Brak wpłaty skutkuje nie dopuszczenia drużyny do rozgrywek

8. Prowadzone będą cztery odrębne tabele rozgrywek to jest: trzy tabele dla każdej z Gmin która wyłoni mistrza postrzegalnych gmin oraz jedna tabela łączna Regionalnej Ligi Orlika

9. Nagrody:

-  dla 3 pierwszych drużyn nagrody rzeczowe puchary i dyplomy

- dla najlepszego bramkarza

- dla „króla strzelców’

- dla najwartościowszego gracza sezonu

10. Rozgrywki prowadzone wg przepisów PZPN

11. Organizator zapewnia sędziego.

12. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Zespoły mogą ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w RLO we własnym zakresie i na swój koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odniesionych kontuzji bądź innych zdarzeń wynikłych z uczestnictwa w rozgrywkach

13. Mecz trwa 2X25 min (5 min. rozgrzewka przed meczem i 5 minut przerwy miedzy połowami połączona ze zmianę stron), W przypadku spóźnienia się którejś z drużyn więcej niż 5 min sędzia musi odgwizdać walkower dla drużyny przeciwnej (3:0).

14. Drużyny zobowiązane są stawić się na spotkanie o wyznaczonej godzinie bez względu na warunki atmosferyczne. Decyzję o przełożeniu meczu ze względu na złe warunki atmosferyczne podejmuje sędzia

15. Przed rozpoczęciem rozgrywek każda drużyna otrzyma terminarz rozgrywek.

16. Drużyna zamierzająca przełożyć mecz musi ten fakt zgłosić minimum 3 dni przed danym spotkaniem. Mecz powinien być przełożony za zgodą obydwu drużyn. Przekładane spotkanie musi odbyć się „awansem”, czyli przed właściwym terminem lub do następnej kolejki ligowej (z wyłączeniem trzech ostatnich kolejek), w przeciwnym wypadku przyznany będzie walkower dla przeciwnika (3:0)

17. Za udział w meczu nieuprawnionego zawodnika (niezgłoszonego, pauzującego za kartki, odbywającego karę dyskwalifikacji, występującego pod innym nazwiskiem itp.) lub niesportowe zachowanie osób towarzyszących drużyna zostaje ukarana walkowerem. Ponadto sam zawodnik może zostać dodatkowo odsunięty od gry w następnych 1 - 3 meczach w zależności od popełnionego wykroczenia. Natomiast w przypadku gry zawodnika pod innym nazwiskiem drużyna zostanie automatycznie usunięta z rozgrywek.

18. Oddanie trzech meczów walkowerem spowoduje automatyczne wykluczenie zespołu z rozgrywek a wcześniejsze wyniki zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0

19. Przed rozpoczęciem meczu kapitan lub opiekun drużyny zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia protokołu meczowego zgodnego ze wzorem i podpisania go po zakończonym spotkaniu.

20. Sędzia za faul lub niesportowe zachowanie może zastosować następujące kary:

- karę upomnienia,

- karę napomnienia (żółta kartka),

- karę wykluczenia (czerwona kartka).

21. Zawodnik ukarany żółtą kartką nie zostaje odsunięty od gry na 2 minuty – kara nie osłabia zespołu.

22. Zawodnik ukarany po raz drugi żółtą kartką w tym samym meczu otrzymuje czerwoną kartkę. W takim przypadku zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 4 minut. Stracona przez zespół grający w osłabieniu bramka nie kończy kary osłabienia

23. Zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabionym składzie przez okres 4 minut. Po upływie 4 minut zawodnika ukaranego czerwoną kartką może zastąpić inny zawodnik.

24. Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może zajmować miejsca na ławce rezerwowych drużyny.

25. W przypadku, gdy na skutek otrzymania kar napomnienia lub wykluczenia skład drużyny zmniejszył się poniżej 4 zawodników, sędzia kończy spotkanie, a drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower. Jeżeli jednak wynik meczu jest korzystniejszy w momencie jego przerwania dla drużyny przeciwnej w stosunku do drużyny osłabionej, zachowany zostaje wynik meczu uzyskany na boisku w momencie przerwania meczu.

26. Wykluczenia:

czerwona kartka - min. 2 mecze pauzy, z wyjątkiem czerwonej kartki dla bramkarza za dotknięcie piłki poza polem karnym (tzw. akcja ratunkowa), wymagany jest zapis przewinienia w protokole (1 mecz pauzy)

trzecia żółta kartka - 1 mecz pauzy

piąta żółta kartka - 2 mecze pauzy

siódma żółta kartka - 3 mecze pauzy

27. Zawodnik rezerwowy siedzący na ławce rezerwowych ukarany żółtą lub czerwoną kartką nie przyczynia się do minutowego osłabienia zespołu. W tym przypadku kartka jest karą indywidualną.

28. Piłki zabezpiecza organizator.

29. Zespoły rozgrywające mecz odpowiedzialne są za zachowanie porządku na obiekcie oraz osoby towarzyszące (zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu) pod groźbą kar wyszczególnionych w pkt. 13

30. Nie dopuszcza się do gry zawodników w butach piłkarskich z wkręcanymi korkami. Dozwolone są buty typowo halowe lub specjalne do sztucznej nawierzchni (drobne, krótkie i gęste korki).

31. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym przy linii bocznej boiska. Zawodnik zmieniający może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik zmieniany całkowicie opuści boisko. Za niewłaściwe dokonaną zmianę zawodnik zmieniający zostanie ukarany żółtą kartką, a drużyna rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka.

32. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 9 m, natomiast odległość muru przy rzutach wolnych ustala się na 5 m.

33. W rozgrywkach nie obowiązuje przepis o spalonym.

34. System rozgrywek: jedna runda każdy z każdym. W finale rozgrywek zespoły po sezonie zasadniczym z miejsc 1 i 2 grają mecz finałowy a zespoły z miejsc 3 i 4 mecz o trzecie miejsce. Tabele gminne po zakończeniu sezonu zasadniczego uznaje się za ostateczne a drużyny z miejsc pierwszych zostają automatycznie mistrzami swoich gmin

35. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje: 3 pkt., za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt

36. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, bilans bezpośrednich meczów (punkty i bramki), różnica bramek ze wszystkich spotkań, większa liczba strzelonych bramek.

37. Przy remisie w meczach finałowych nastąpi dogrywka 2 x 5 min., w dalszej kolejności rzuty karne (3 serie, następne do skutku).

38. Wszystkie sprawy związane z karami, wykroczeniami oraz protestami rozpatrywać będzie Organizator.  Organizator rozgrywek ma obowiązek weryfikować wyniki meczów w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości.

39. Do sędziego zawodów zwraca się tylko i wyłącznie kapitan zespołu z widoczną opaską na ramieniu

40. Opiekun lub kapitan zespołu w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do sędziego o kontrolę tożsamości drużyny przeciwnej. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać dowód osobisty. Kontrola odbywa się przed lub zaraz po zakończeniu meczu

41. Jakikolwiek rękoczyn w stosunku do sędziego, zawodników czy kibiców powoduje dożywotnią dyskwalifikację zawodnika i zakaz wstępu na obiekty, na których odbywają się rozgrywki prowadzone przez RLO, a jego drużyna poniesie karę dyscyplinarną wymienioną w pkt. 13.Dotyczy to również kibiców związanych z danym zespołem.

42. Za zniszczenia i usterki na boiskach oraz w szatniach odpowiada finansowo kapitan, opiekun i jego drużyna.

43. Za łamanie zakazu wnoszenia, spożywania lub przychodzenia pod wpływem alkoholu, zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek będą karani bezwzględną dyskwalifikacją.

44. Przepisy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują przepisy gry w piłkę nożną PZPN. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji w kwestiach niesprecyzowanych w niniejszym regulaminie.

Organizatorzy

 


Organizatorzy

 

 

 

Czytane


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home2/pixartst/domains/kskrobia.pl/public_html/images/miniatury/images/stories/rlo18/1kol2_60_19.jpg' for writing: No such file or directory in /home2/pixartst/domains/kskrobia.pl/public_html/modules/mod_mtsnews/helper.php on line 288

Regionalna Liga Orlika Sezon 2019

15 kwietnia 2019 wystartowały rozgrywki 7 edycji rozgrywek regionalnych w piłce sześcio...


Wyniki zmagań w 4 edycji Olimpiady

Zakończyły się zmagania w kolejnej, czwartej edycji Olimpiady dla dzieci z Krobi do Rio...

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Statystyka

Odsłon : 606614

Archiwum