szczegóły
także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii
 m-cenr wynikPDF
 110Przemys³aw Kita
Ewa Kita
310.9222
 213Jan Siwczyñski
Marian Piasecki
295.7520
 318Zdzis³aw Karczewski
Mariusz Wiñski
263.0019
 47Andrzej P³usa
Jacek Kostrzewski
260.6018
 55Wanda Balawander-Czynsz
Maciej Zarzyka
258.6017
 63Krzysztof Bieniek
Fryderyk WoŸniak
254.6016
 72Jerzy Machura
Gerard Be³towski
253.6015
 819Kaszowski Dominik
Boles³aw Radko
253.0014
 922Wies³aw Kosiorek
Jerzy Jankowski
249.0013
 1021Nicewicz Marek
Marek Farbiszewski
239.0012
 1116Wanda Nowacka
Karolina Tarabañska
228.0011
 124Janusz Strzeœniewski
Andrzej Kita
227.6010
 136Joanna Kochanowska
Krzysztof Kochanowski
222.609
 148Iwona Chech³owska
Krzysztof Chech³owski
221.608
 1512Wac³aw Humienny
Zygmunt Bartoszewski
218.607
 169Miroslaw Jackiewicz
Aleksandra Ró¿añska
213.606
 1715Andrzej Ciechacki
Henryk Komodziñski
210.005
 181Ewa Krakówka
Andrzej Janiszewski
203.604
 1920Marta Nowacka
Renata Klonowska
203.003
 2017Ludwik Jurzysta
Andrzej Glonek
189.002
 2111Agnieszka £apiñska
Marzena Pancewicz
188.601
 2214
0.00 

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-14 o 3:15:53 PM